Kontakt

Uczestnikom naszego portalu Netyfy najłatwiej komunikować się poprzez Grupy, Przyjaciół a z administratorami poprzez mechanizm połączeń między uczestnikami naszego portalu. Może jednak zaistnieć potrzeba napisania bezpośrednio do Redakcji i dlatego udostępniamy tutaj specjalny adres emailowy.

Zauważ, że został zmieniony adres email do kontaktu od 01.01.2023

Email do kontaktu z Redakcją: [email protected]